Orofaciale Fysiotherapie

Hans van Mourik - Gorinchem

MAAK DIRECT AFSPRAAK 

Contact Hvm2

aangesloten bij

2740812

De kaakfysio onder een nieuw keurmerk

Keurmerk  Fysiotherapie  Logo KlKijken in mijn "keuken" vind ik de normaalste zaak van de wereld. Collega's zijn altijd uit binnen en buitenland welkom bij mij in de praktijk geweest. Ook aankomend collega's en stagiaires zijn welkom mits de patiënt hiermee instemt.

  

Het keurmerk Fysiotherapie zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die willen leren en verbeteren en daarmee continu werken aan kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen, gezien worden door hun omgeving.

Op die manier geeft het Keurmerk een impuls aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg in Nederland. Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. Het is mijn ambitie om inzicht te geven in de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

 

Kijken in mijn "keuken" vind ik de normaalste zaak van de wereld.

Het Keurmerk zorgt er daarmee voor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid, en maakt een doorontwikkeling van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

Als deelnemer aan het Keurmerk, bent is de praktijk / fysiotherapeut zelf gemotiveerd om te leren en verbeteren. Hij / zij neemt actief deel aan intervisie, coaching, scholing en dataverzameling.

Lees ook: Keurmerk maakt kwaliteit fysiotherapiepraktijken zichtbaar Tekst: Frank van Wijck