Orofaciale Fysiotherapie

Hans van Mourik - Gorinchem

MAAK DIRECT AFSPRAAK 

Contact Hvm2

aangesloten bij

2740812

Tarievenlijst Orofaciale Fysiotherapie Hans van Mourik 2023

 

Bezoekers van onze praktijk zullen geen prijslijst aan de wand in onze wachtkamer zien. U kunt onze prijslijst wel hier op onze site vinden en in de informatieklapper in de wachtruimte. Hierin kunt u ook al onze voorwaarden lezen en alle overige tarieven van hulpverlening en hulpmiddelen die wij verstrekken. Wij menen hiermee verder te gaan dan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de FIOD/ECD eigenlijk bedoelen.

 

Code Omschrijving  tarief 
1000 Zitting fysiotherapie  €       36,95
1001 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling  €       47,75
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  €       56,50
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling  €       70,00
1850 Screening  €       12,00
1850 Screening inclusief toeslag uitbehandeling  €       22,50
1860 Intake en onderzoek na screening  €       37,00
1861 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling  €       46,00
1864 Screening, intake en onderzoek  €       49,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing  €       49,00
1871 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling  €       57,00
1700 Lange zitting / complexe zorgvraag  €       60,00
  Lange zitting inclusief toeslag uitbehandeling  €       61,00
  Toeslagen Uitbehandelingen  €       11,00
1920 Telefonisch consult  €       11,00
  Instructie/overleg ouders / familie van de patiëntp ½ uur  €       32,50
  Beantwoording E-consult(niet onder behandeling) p ¼ uur  €       18,50
  Video-consult  €       36,95
  Tweetconsult  (gratis) 
  Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen (uur)  €       33,00
  Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen (uur)  €       25,00
  Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen (uur)  €       21,00
     
1900 Eenvoudige, korte rapporten  €       37,00
1901 Gecompliceerde, tijdrovende rapporten / verstrekkingen informatie  €       75,00
  t.b.v. verzekeringen  

 

Tarieven zijn gebaseerd op betaling aan praktijk onverzekerd. Voor aanvullende- / basisverzekering worden andere tarieven gehanteerd overeenkomstig de contracten die onze praktijk met de zorgverzekeraars gesloten zijn. De vergoeding (aantal behandelingen) daarvan is mede afhankelijk met de hoogte, die u zelf heeft afgesloten met uw verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering en/of valt uw behandeling niet onder de basisverzekering, dan gelden bovenstaande prijzen. Deze tarieven zijn vastgesteld op 1-1-2023. 
De vorige tarieven waren vast gesteld op 1-1-2019 en zijn daarna niet meer aangepast. Met ingang van 1-1-2023 is een verhoging ingevoerd van 14%. Wij realiseren ons dat dit nog 6 euro onder de kostprijs zit, die het GUPTA onderzoek heeft uitgewezen. Wij menen met 37€ niet onnodig hoog te declareren voor een basis behandeling (code 1000). 
Voor vragen neemt u contact op.