Orofaciale Fysiotherapie

Hans van Mourik - Gorinchem

Betrokken disciplines bij Orofaciale Klachten

De OFT  (orofaciaal fysiotherapeut) werkt in de dagelijkse praktijk het meest met de Tandarts/gnatholoog, huisarts, KNO-arts en soms de Neuroloog. Toch zijn bij de behandeling vaak andere disciplines betrokken. In alfabetische volgorde heeft de orofaciaal fysiotherapeut te maken met de volgende collega's uit het vakgebied;

• Allergoloog Kaakchirurg
• Anaesthesioloog
• Apotheker/farmacoloog
• Audioloog
• Diëtist
• Dermatoloog
• Endocrienoloog
• Foniater
• Fysiotherapeut (ook orofaciaal)
• Huisarts
• Implantoloog
• Klinisch psycholoog
• KNO-arts
• Logopediste
• Longarts
• Mondhygiënist
• Neurochirurg
• Neuroloog
• Oefentherapeut
• Oncoloog
• Oogheelkundige
• Orthodontist
• Orthopeed
• Plastisch chirurg
• Protheticus
• Psychiater
• Radioloog
• Radiotherapeut
• Reumatoloog
• Tandarts
• Tandarts-gnatholoog
• Tandtechnieker

Een volgende stap is multidisciplinaire samenwerking.

Hier klikken