Orofaciale Fysiotherapie

Hans van Mourik - Gorinchem

MAAK DIRECT AFSPRAAK 

Contact Hvm2

aangesloten bij

2740812

Coronavirus en bezoek aan onze praktijk, wat moet u weten

Gezien de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en de extra maatregelen die ministers Bruins en Slob tijdens de persconferentie zondagmiddag 15 maart aankondigden luiden een volgende fase in de strijd tegen het coronavirus in. De maatregelen hebben grote invloed op het leven en werk van alle Nederlanders, de zorg, fysiotherapeuten en onze praktijk. 

Eerstelijns fysiotherapeuten, zoals ook onze praktijk hanteren voor de komende weken ook strikte regels toe om verdere uitbreiding te voorkomen.

Wat doen wij als praktijk?

 

 • De regels die wij hanteren voor de hygiëne blijven onverminderd en zullen met extra nadruk worden opgevolgd.
 • Gemiddeld per patiënt wassen wij veelvuldig onze handen en werken wij betreffende specifieke onderzoeken met handschoenen.
 • Patiënten worden ruimer ingepland, waardoor de contact-tijd tussen de wisselingen minimaal worden.
 • Bij normaal contact zullen wij u in de hoogste conditie ontvangen. Bij mogelijke verkoudheid of verhoging annuleren wij direct de afspraak. Tevens patiënten die wij dan aan huis bezoeken, gaan wij dan berichten en zullen wij niet bezoeken.
 • Wij monitoren 24 uur per dag en 7 dagen van de week de mail en telefoon. Heeft u twijfel en of vragen neem direct met ons telefonisch of per mail contact op.
 • Wij begrijpen uw besluit als u gezien de omstandigheden uw behandeling wenst op te schorten.
 • Wij begroeten u vriendelijk, maar geven geen hand.

Wat verwachten wij van u?

 • Wij spreken u aan op uw verantwoordelijkheid, dat mocht u verkoudheidsklachten, koorts of lichte longproblemen (hoesten) hebben u ons daarvan direct telefonisch of per mail op de hoogte stelt. Uw afspraak wordt zonder kosten geannuleerd (ook al is dit binnen de termijn van 24 uur valt).

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
 • Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Regels gelden ook voor de praktijk voor pedagogiek. Nadrukkelijk willen we u vragen om zich te houden aan de regels die het RIVM aan u vraagt. Op deze manier helpen we mee dat het coronavirus zich zo min mogelijk verspreidt en dat we de gewenste zorg kunnen blijven leveren in Nederland.

Wij hopen met bovenstaande wijzigingen betreffende de praktijk voor fysiotherapie en pedagogiek u zo goed mogelijk van dienst te blijven zijn.

Update 17-3-2020

EXTRA Mededeling: vragen ivm Corona virus en fysiotherapie

Voorlopig worden wij gevraagd om als fysiotherapeut actief en beschikbaar te blijven om huisarts en ziekenhuis niet over te belasten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Denk aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten. 

Fysiotherapeuten dienen bij noodzakelijke zorg maximaal gebruik te (kunnen) maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Voor eventuele fysiotherapeutische behandeling van besmette patiënten worden speciale plekken (Regionaal Overleg Acute Zorg) ingericht onze praktijk valt niet tot deze speciale plek en categorie patiënten.

Naast alle regels die het RIVM al heeft opgesteld is er voor ons één belangrijke hoofdregel: Wij voelen ons goed en gezond om patiënten te ontmoeten en wij verlangen van patiënten ook het zelfde: geen koorts, hoest- en of longproblemen. Bij verkoudheid is dit ook een goed besluit om af te zeggen.We kunnen later inderdaad de afspraak maken. 

 

 

Hans van Mourik, orofaciaal fysiotherapeut